UX-ontwerper

Als adviseur interactieontwerp (schaal 11) werk je aan het in kaart brengen van de wensen en eisen van de gebruikers van digitale producten zoals websites, digitaleformulieren en App’s.– je analyseert behoeftes en gedrag van (eind) gebruikers door brede onderzoeken, testen, data analyse en vertaalt deze in combinatie met bedrijfsdoelstellingen –waar mogelijk in co-creatie–naar oplossingen voor een gebruiksvriendelijk interactieontwerp– je ontwerpt de navigatie (schermflows), de schermen en je werkt aan standaardisering– je maakt customer journeys, personas/user stories en prototypes, interactieontwerpen en interfaces, en valideert die bij de doelgroep voor een product of dienst– je stelt richtlijnen op voor usability-onderzoeken – je past methoden en technieken uit service design, UX/CX, online vormgeving, informatie- analyse, rapid prototyping enzovoorts toe, en ontwikkelt deze verder– je adviseert over de beste oplossingen om de klantbehoefte en –reis te analyseren, en zo simpel en snel mogelijk in te richten om de gewenste uitkomst te bereiken– je bouwt aan en onderhoudt in- en externe netwerken op het gebied van online communicatie, ICT, vormgeving, en innovatie– je zorgt voor een consistente en optimale ervaring voor burgers en bedrijven online, en werkt proactief aan gezamenlijke standaarden, best practices en betere samenwerking om die ervaring te verbeteren– je zorgt voor een goede implementatie in samenwerking met bouwers, product owners, vormgevers en andere betrokkenen in een scrumteam en bij een of meerdere kanalen en maakt procesmatige en procedurele afspraken– je adviseert proactief op het gebied van klantgericht werken en ontwerpen en houdt daarbij rekening met andere aandachtsgebieden– je werkt projectmatig aan één of meer multidisciplinaire (scrum)teams van architecten, (proces)ontwerpers, vormgevers en bouwers en je werkzaamheden kunnen variëren van een eenmalig usability-advies, het meegeven van kwaliteitseisen, het uitvoeren van usability testen in het UX laboratorium tot het uitvoeren en begeleiden van een ‘user-centered-design traject’...
freelance.nl
12-02-2021 08:47