UX/UI Desginer - Regionale Dashboards COVID19

Waar ga je werken: Onze eindklant is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken...
freelance.nl
03-02-2021 13:56