Interaction Designer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius - Den Haag Centrum