UX Designer

De KMar streeft er naar om als één organisatie op te treden met en op basis van een gedeeld beeld over de actuele en mogelijke toekomstige situatie en de daarbij horende risico's binnen de lopende operaties. Het integrale operationele en mogelijke toekomstige beeld wordt opgebouwd door de bestaande en nieuwe sturings-, en informatie-entiteiten, operationele entiteiten en IV-functionaliteiten, centraal samen te brengen en te integreren...
freelance.nl
29-01-2019 11:05