Senior Adviseur bedrijfsvoering (UX-specialist)

Functieomschrijving Senior Adviseur bedrijfsvoering (UX-specialist) (2019-IBS-4195) Als adviseur interactieontwerp werk je aan het in kaart brengen van de wensen en eisen van de gebruikers van digitale producten zoals websites, digitale formulieren en App’s. * Je analyseert behoeftes en gedrag van (eind) gebruikers door brede onderzoeken, testen, data analyse en vertaalt deze in combinatie met bedrijfsdoelstellingen –waar mogelijk in co-creatie–naar oplossingen voor een gebruiksvriendelijk interactieontwerp * Je ontwerpt de navigatie (schermflows), de schermen en je werkt aan standaardisering * Je maakt customer journeys, personas/user stories en prototypes, interactieontwerpen en interfaces, en valideert die bij de doelgroep voor een product of dienst * Je stelt richtlijnen op voor usability-onderzoeken * Je past methoden en technieken uit service design, UX/CX, online vormgeving, informatie- analyse, rapid prototyping enzovoorts toe, en ontwikkelt deze verder * Je adviseert over de beste oplossingen om de klantbehoefte en –reis te analyseren, en zo simpel en snel mogelijk in te richten om de gewenste uitkomst te bereiken * Je bouwt aan en onderhoudt in- en externe netwerken op het gebied van online communicatie, ICT, vormgeving, en innovatie * Je zorgt voor een consistente en optimale ervaring voor burgers en bedrijven online, en werkt proactief aan gezamenlijke standaarden, best practices om die ervaring te verbeteren * Je zorgt voor een goede implementatie in samenwerking met bouwers, product owners, vormgevers en andere betrokkenen in een scrumteam en bij een of meerdere kanalen en maakt procesmatige en procedurele afspraken * Je adviseert proactief op het gebied van klantgericht werken en ontwerpen en houdt daarbij rekening met andere aandachtsgebieden * Je werkt projectmatig aan één of meer multidisciplinaire (scrum)teams van architecten, (proces)ontwerpers, vormgevers en bouwers en je werkzaamheden kunnen variëren van een eenmalig usability-advies, het meegeven van kwaliteitseisen, het uitvoeren van usability testen in het UX laboratorium tot het uitvoeren en begeleiden van een ‘user-centered-design traject’...
freelance.nl
15-01-2019 12:11